Ing. Marta Sčureková

Ing. Marta Sčureková

Floriánova 12023/2
080 01 Prešov
IČO: 33277834
DIČ: 1020775657

Informácie o kancelárii Ing. Marta Sčureková

Účtovná kancelária Prešov

 

Kancelária Ing. Marta Sčureková poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva a daní. Rozsah pôsobnosti je predovšetkým Prešov a jeho blízke okolie. Služby poskytujeme nielen fyzickým ale aj právnickým osobám. V našej práci kladieme dôraz na osobný prístup ku každému zákazníkovi.

 

Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov pre DPH a vedenie daňovej evidencie 
  • ročný prehľad príjmov a výdavkov, pohľadávky a záväzky 
  • optimalizácia základu dane z príjmov 
  • vedenie DPH aj pre FO uplatňujúci výdavky paušálom 

 

Podvojné účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov pre DPH a vedenie účtovníctva 
  • ročná účtovná závierka, inventarizácia zostatkov na súvahových účtoch 
  • optimalizácia základu dane z príjmov 
  • v prípade požiadaviek podklady podľa audítora 
  • spracovanie daňového priznania

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Marta Sčureková

Kde nás nájdete?